דופלקס תל אביב - צלם אלעד גונן
דופלקס תל אביב - צלם אלעד גונן
מגדל בבלי - צלם ליאור טייטלר ​
מגדל בבלי - צלם ליאור טייטלר ​